ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555

ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555