โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

186/2 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100


โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 @ FEB 13,2018 และ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้นำระบบ Hospital OS เข้ามาใช้ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นประวัติของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้เริ่มนำระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล มาใช้เพื่อ ช่วยให้นักรังสีแพทย์ สามารถดูรูป X-ray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดมาตรฐานไว้บริการ.

ห้องฉุกเฉิน

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมรียล มีบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและมีอาการฉุกเฉิน โดยทางโรงพยาบาลมีทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่อยให้บริการ 24 ชั่วโมง

Laboratary

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล มีบริการห้องปฎิบัติการชันสูตร อุปกรณ์ พร้อมหน่วยทีมแพทย์ คอยให้บริการ

Central Chiangmai Memorial Hospitel

In 2015 the Central Chiangmai Memorial Hospital is renovated to present “ Hospitel ” ( Hospital + Hotel ) identity Thai style On 4th floor be exceptionally to support to foreigner who come to travel rest or relaxing in Chiangmai and nearby with feelling staying at the hotel. Who’ve get health problems can confidence in medical and nursing team inclusive with new and high quality equipments. Also cordinate with worldwide insurance company.

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์