ประวัติโรงพยาบาล

"เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล"

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานขนาด 120 เตียง อาคารสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 186/2 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัทโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมงรางวัลและเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานคุณภาพระบบ

ISO 9001 : 2008
จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

ใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเทคโนโลยีในการรักษา

ทางโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ระบบ Hospital os เริ่มใช้ในปี 2558 ช่วยในการสืบค้นประวัติของผู่ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

เริ่มใช้ในปี 2557 ช่วยให้รังสีแพทย์ สามรถดูรูป Xray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ.

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กจะห้องผ่าตัดไว้บริการ.

ห้องฉุกเฉิน

มีห้องฉุกเฉินไว้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ให้บริการ.

Laboratory

มีบริการห้องปฏิบัติการ ไว้บริการสาธารณะสุขชุมชนในเครือ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครื่องที่รับบริการของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล